Non-toxic sertifikaatti

By 18.2.2021Ajankohtaista

Suomen elektronisen urheilun liiton ja Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen yhteistyössä järjestämä non-toxic -sertifikaattikoulutus järjestettiin tammi-helmikuussa 2021. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn koulutukseen osallistui 10 Suomen elektronisen urheilun kentän toimijaa ja heidän joukossaan luonnollisesti myös 100k esports.

100k esportsin perustamisesta lähtien olemme nojanneet arvopohjamme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Tämän koulutuksen käyminen oli luonnollinen osa yhdistyksemme toimintaa. Osana tätä koulutusta laadimme yhdistyksellemme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma on tehty edistämään yhdistyksen omaa toimintaa, sekä viestimään yhdistyksen arvoja niissä tapahtumissa, joissa 100k on osatuottajana tai osallistujana.

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Suunnitelman toimenpiteet lyhyesti:

Jokaiseen 100k ry:n tapahtumaan ilmoitetaan 1-2 häirintäyhdyshenkilöä, jotka ovat 100k ry:n toimijoita ja mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolta edustaen. Häirintäyhdyshenkilöt koulutetaan tehtäväänsä.

Tavoitteenamme on laajentaa ihmisten käsitystä pelaajasta sekä nostaa pelaamisen profiilia hyväksyttynä ja rakentavana harrastuksena. Liian kapea käsitys pelaajan profiilista voi johtaa kasvaneeseen kynnykseen lähteä mukaan toimintaan. 100k ry:n toimintaa ja tapahtumia suunniteltaessa otetaan huomioon tilojen ja toiminnan esteettömyys. Tapahtumissa häirintätilanteisiin puututaan ja luodaan ilmapiiriä, jossa toivotetaan tervetulleeksi jokainen ihminen sellaisena kuin hän on.

Omassa mainonnassaan, tapahtumakuvissaan ja sosiaalisessa mediassa 100k pyrkii mahdollisuuksien mukaan tuomaan esille erilaisia harrastajia, ammattipelaajia, tuomareita, admineita ja kaikkia niitä toimijoita, jotka ovat toiminnan takana. Henkilökuvissa pyritään moninaisuuteen.