Digitaalisen pelaamisen aakkoset

Luento on suunnattu huoltajille, pelaajien läheisille ja median edustajille, joille peliharrastus ei vielä ole kovin tuttu.

Mitä hyötyä digitaalisesta pelaamisesta voi olla? Minkä verran on sopivasti pelaamista? Voiko pelaamisesta tulla ongelma? Kuinka ymmärrät digitaalista pelaamista ja keskustelet siitä lapsesi kanssa.

Luennoimassa on 100k ry:n puheenjohtaja Timo Metsäjoki. 100k esports on palkittu vuoden pelikasvattajana 2015. Metsäjoki on kiertänyt ahkerasti luennoimassa vuosien ajan jo useille tahoille (mm. Porin kaupunki, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Verke), lisäksi Metsäjoki on tuttu myös teatterien lavoilta. Luennon kesto noin 1-1½h.

Lapset, nuoret ja mediaympäristöt

Vanhempainillan tarkoituksena on lisätä ymmärrystä muun muassa siitä, minkälaisessa mediaympäristössä tämän päivän lapsi liikkuu, minkälaisia medioita ja mediasisältöjä hän kuluttaa ja mitä hän haluaa medialla tehdä ja saada aikaiseksi. Mediakasvatuksen tulisi nivoutua myös osaksi kaikkea kasvatusta. Se on kaiken kasvatustyön tavoin rakkautta ja rajoja. Mediakasvatuksen on myös kaiken kasvatuksen tavoin tarkoitus opettaa mikä on oikein ja väärin, arvokasta ja vältettävää, sopivaa ja epäsopivaa, mitkä ovat lapsen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.

Vanhemman ei tarvitse itse olla digitaalisen median asiantuntija tukeakseen lapsen mediataitojen kehittymistä ja opastaakseen lasta toimimaan vastuullisesti, kriittisesti ja toiset huomioivasti mediaympäristöissä. Vanhempainillan aikana päivitetään yhdessä näkemyksiä millaista on olla digiajan kasvattaja ja millaisia haasteita siihen liittyy. Vanhempainilta liikkuu vahvasti myös nettikiusaamisen ja digitaalisen pelaamisen maastossa.

Hinnasto

  • Oppilaiden luennot 45€/oppitunti + matkat
  • 1 x vanhempainilta 200€/kpl + matkat